THƠ VIẾT CHO CON GÁI


 Ngày sinh con ba còn quá trẻ

 Mẹ thì tong teo!

 Chiều cuối đông của nhiều năm trước

 Con đường đầy đá sỏi

 Lối về chông chênh

 Ba đặt tên con là chiếc cầu mới

 Đi vào tương lai


 Ba làm thơ

 Chúc mừng con hiện hữu 

 Quán bên đường

 Mở những tiệc vui...


 Khi nào khóc oe oe

 Nay đã lớn lắm rồi!

 Con trở thành thiếu nữ!

 Từ quả Thị bước ra

 Mũi mày giống Cha

 Vóc hình giống Mẹ

 Đẹp nết ngoan người giống Nội thuở xưa


 Gia tài của ba là các con

 Quý hơn sự sống...
 

suadx

Trước tiên ( dẫu muộn) xin được CHÚC MỪNG SINH NHẬT cháu chủ nhật lang-thang ghé vào đọc thơ anh thật tâm trạng xin được đồng cảm tâm sự của anh mà cứ ngỡ của tôi!
suadx