XUÂN LÊN NGÀN

 
 Con đường vàng hoa cúc
 Ngập đầy gió phương Nam
 Em hẹn ta bỏ phố
 Về đón xuân trên ngàn

 Theo em về với núi
 Giửa nguyên sơ đất trời
 Tình ta vừa chớm nụ
 Trên mắt môi em cười...