MAY MÀ CÒN MẸ CÒN CHA!


 May mà còn Mẹ còn Cha!
 Để con hôm sớm trông ra trông vào
 Mẹ gầy từ thưở binh đao
 Cha đi chiến trận bạt màu sơn khê
 
 Quê nhà ly loạn mươi năm
 Quê Người cứ ngỡ đôi năm quay về
 Đồi Cao  Hũng Lớn Cò Vầy
 Cố hương tựa bóng trăng gầy treo cao

 May mà còn Mẹ còn Cha
 Để con hôm sớm trông xa trông gần...
 

ngocphuoc

Gửi Lê Nhật Ánh

May mà còn Mẹ còn Cha!
Để con hôm sớm trông ra trông vào
..........
Một bài thơ đầy tình cảm của người con có hiếu đối với cha mẹ chúng tôi học tập bạn nhiều.

Tình Biển

dhhuu

Tình cảm

Mẹ cha còn nhưng con vẫn li hương càng buồn!
Bài thơ chan chưa tình cảm. Rất quí.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'13677','kb4ls0mj90d7uat0te0mqir5u1','0','Guest','0','54.224.166.141','2018-09-25 14:01:19','/a273873/may-ma-con-me-con-cha.html')