THẤP THOÁNG BÀ TÔ

Những hàng quán lê la trong phố

Những tuổi tên lãng đãng theo mùa

Những phận người nổi trôi phiêu dạt

Lam lủ về chọn quán làm quê

 

Sớm sớm đài loa nổi sóng

Lộc cộc xe người lóc cóc xe tôi

Người về chợ lang thang góc phố

Chút hương xưa theo gió lên ngàn

 

Thị trấn đa màu đa sắc

Bắc Trung Nam Miên Mán ở cùng

Thầy giáo dạy văn sang nghề quảng cáo
Nhà đất lên đời nhà phố lên cao

 

Thị trấn bên rừng bên biển

Lỡ chợ lỡ quê cơm áo qua ngày

Rẫy rừng vắng dần chim chóc

Ngợm người xuống phố ngây ngây...

 

Lê Trường Hưởng

Chỉ qua vài nét chấm phá
Thị trấn hiện lên rõ quá
Nơi cư ngụ người nổi trôi
"Thấp thoáng bà Tô" thật lạ?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'13677','nh1j49f8b1pmnv4l6m4lk0tdr2','0','Guest','0','54.224.166.141','2018-09-25 14:01:24','/a275934/thap-thoang-ba-to.html')