CHỪNG MÔ XUÂN VỀ!

Thạch Nhọn lại gọi Thạch Kim!

Con gái nói chuyện như chim say rừng

"Can Lôc" không "chận" người dưng

Mô tê xa lắc bỗng dưng nằm kề

Ôm đàn hát những sơn khê

Thiên Cầm con sóng vỗ về nhớ thương

Người lên Bãi Vọt Hương Sơn

Qua cầu Linh Cảm tạ ơn đất trời

Phố Châu mọc lửng lưng đồi

Ngàn Sâu sông chảy bồi hồi bãi nương

Tháng Giêng trỉa Lạt mờ sương

Thương con bò nhỏ vương vương luống cày

 

Đầu xuân thêm gió heo may

Bấm tay mẹ nhớ sắp ngày ta xa...

Chào quê bụi lúa thật thà

Chào con Hươu nhỏ bên nhà đợi nhung

Chào Ta! Em hỏi tửng tưng?

 Chừng bao lâu nửa mùa xuân trở về...

 

russell rexroad

Happy Birthday

I wish each other a short happy birthday via web-based networking media, utilizing Facebook ambassador, however, we don't take after each other on FB. Wishing happy birthday bodes well inside the setting of our as of now being neighborly.  essay help
 

collab

web

As a preferred company for internet marketing in Adelaide, we help you in discerning the best techniques for your industry. Let us highlight upon some latest trends and techniques that help one achieve a higher ranking in today’s fast paced industry.  Collabweb Digital Internet Marketing Adelaide

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'13677','5rpr7vnork0464514e9rktllr6','0','Guest','0','54.224.166.141','2018-09-25 14:01:28','/a285048/chung-mo-xuan-ve.html')