CHỪNG MÔ XUÂN VỀ!

Thạch Nhọn lại gọi Thạch Kim!

Con gái nói chuyện như chim say rừng

"Can Lôc" không "chận" người dưng

Mô tê xa lắc bỗng dưng nằm kề

Ôm đàn hát những sơn khê

Thiên Cầm con sóng vỗ về nhớ thương

Người lên Bãi Vọt Hương Sơn

Qua cầu Linh Cảm tạ ơn đất trời

Phố Châu mọc lửng lưng đồi

Ngàn Sâu sông chảy bồi hồi bãi nương

Tháng Giêng trỉa Lạt mờ sương

Thương con bò nhỏ vương vương luống cày

 

Đầu xuân thêm gió heo may

Bấm tay mẹ nhớ sắp ngày ta xa...

Chào quê bụi lúa thật thà

Chào con Hươu nhỏ bên nhà đợi nhung

Chào Ta! Em hỏi tửng tưng?

 Chừng bao lâu nửa mùa xuân trở về...