QUY NHƠN!

Sóng đánh ầm Quy Nhơn ngày bấc!

Mưa Giêng Hai thương nhớ quay về

Phố lòng vòng theo con ngõ hẹp

Bóng đèo truông xa lắc xa lơ

 

Em lại bảo quê nghèo eo óc!

Nắng nôi nhiều mưa bão giăng giăng

Củ khoai sùng chạy vào giấc ngủ

Mộng làm Vua! mấy thưở không nhà

 

Núi đã đốt   ruộng đồng trơ trắng

Cao bồi làng ra phố lông nhông

Biển khô rồi vắng bầy cá cạn

Dân thuyền chài treo thúng cao cao

 

Người vô tình! còn Ta vô ý!

Lạc hồn thơ bỏ núi bỏ rừng

Về An lão về Tây Sơn?

Quê nhà muôn thưở trập trùng nhớ thương...

Good publish

Good publish

Good publish. One thing is very near to the cardiovascular. Mediation in the Workplace

rêu

chào nhà thơ -

"Quê nghèo eo óc
Nắng nôi nhiều
Mưa bão giăng giăng"

quả là quê hương thân yêu của rêu rồi!!!
cám ơn đã viết về quê nghèo của rêu có những địa danh tên làng tên huyện mà thủa thiếu thời cho đến giờ rêu gắn bó.. cám ơn nhiều lắm.