Độc hành ca

By lê nhật ánh

Ngày đã khác

Mùa đã xa

Mặt trời lên từ phía không em

Anh đi về phía núi

Núi cao!

Núi cao!

Độc hành...

 

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'13677','tgkf5gjoi2f6kn25ir0cegvh41','0','Guest','0','54.224.166.141','2018-09-25 14:03:24','/ac25282/doc-hanh-ca.html')